دبیران

معلم شمعی است که می سوزد. فروزان و ........

دعاي مراسم صبحگاهي دعاي مراسم صبحگاهي مدارس

             بسم الله الرحمن الرحيم

                                             نيايش روزدو شنبه 

  خداوندا: فرداي ماراازامروزبهتروپربارترفرما.                                                                                            خدايا: گناهان مارا ببخش.

پروردگارا: مارااززياده روي درهركاري نجات بده.

خداوندا:  شيطان مارابه بدي وشرارت وسوسه مي كند،خدايا ما رااز         

اين وسوسه هاي پليد دورفرما.         

                          ((آمين يارب العالمين ،آمين يارب العالمين، آمين يارب العالمين))

                                               خدايا ،خدايا ، خدايا تاانقلاب مهدي  ،

                     ازنهضت خميني محافظت بفرما   ،  خامنه اي رهبر به لطف خود نگهدار.

                        زيارت كربلا نصيب مابگردان ،      ظهورحجتت را نزديك تر بفرما.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         معاونت پرورشي وتربيت بدني مجتمع امام حسن مجتبي (ع)  باباكمال

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آبان 1389ساعت 23:18  توسط فرامرز مرادی  |